Dobrodošli na spletni strani projekta Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč). V Sloveniji so učbeniki eno manj raziskanih področij šolskega polja. Iz pregleda stanja ugotavljamo, da so v Sloveniji na področju razumevanja rabe učbenikov številni primanjkljaji. Osrednji cilj projekta je razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja učbenikov in njihove evalvacije.

Več o samem projektu in aktivnostih si lahko preberete na podstraneh spletne strani.

Osnovni podatki o projektu: 

Naziv projekta: Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč) 

Termin izvajanja projekta: 1.2.2017-30.6.2022 

Naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Prijavitelj (koordinator) v imenu konzorcija: Univerza v Ljubljani 

Vodilni partner projekta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

Vodja projekta in koordinator konzorcija: izr. prof. dr. Gregor Torkar 

E-naslov: kauc@pef.uni-lj.si

Logotip projekta, ki ga je oblikoval Zvone Kosovelj, povedno predstavlja glavne poudarke projekta. Logotip je sestavljen iz dveh dvojic črk. K in U predstavljata odprto in zaprto knjigo in namigujeta na vizualno kvaliteto učbenika. Črki a in c pa sta alfa in omega iz grške abecede in predstavljata celovitost in vsebinsko kvaliteto. Omega je obrnjena tako, da se bere kot c. Črke se izmenično izmenjujejo in s tem namigujejo na celovitost oblike in vsebine učbenikov. Pika v črki c aludira na zenico in skupaj z negativnim prostorom črke, na oko (spremljanje kakovosti učbenikov).