Dobrodošli na spletni strani projekta Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč). V Sloveniji so učbeniki eno manj raziskanih področij šolskega polja. Iz pregleda stanja ugotavljamo, da so v Sloveniji na področju razumevanja rabe učbenikov številni primanjkljaji. Osrednji cilj projekta je razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja učbenikov in njihove evalvacije.

Več o samem projektu in aktivnostih si lahko preberete na podstraneh spletne strani.

Osnovni podatki o projektu: 

Naziv projekta: Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč) 

Termin izvajanja projekta: 1.2.2017-30.6.2022 (podaljšan do 31. 10. 2022)

Vrednost projekta: 500.000,00 EUR

Naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Prijavitelj (koordinator) v imenu konzorcija: Univerza v Ljubljani 

Vodilni partner projekta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

Vodja projekta in koordinator konzorcija: izr. prof. dr. Gregor Torkar 

E-naslov: kauc@pef.uni-lj.si

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Logotip projekta, ki ga je oblikoval Zvone Kosovelj, povedno predstavlja glavne poudarke projekta. Logotip je sestavljen iz dveh dvojic črk. K in U predstavljata odprto in zaprto knjigo in namigujeta na vizualno kvaliteto učbenika. Črki a in c pa sta alfa in omega iz grške abecede in predstavljata celovitost in vsebinsko kvaliteto. Omega je obrnjena tako, da se bere kot c. Črke se izmenično izmenjujejo in s tem namigujejo na celovitost oblike in vsebine učbenikov. Pika v črki c aludira na zenico in skupaj z negativnim prostorom črke, na oko (spremljanje kakovosti učbenikov).