OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO

OŠ Šmartno pod Šmarno goro leži v varnem zavetju Šmarne gore na obrobju mestne občine Ljubljana. Šola spada med starejše šole v tem okolišu, saj njeni začetki segajo v leto 1866. Kljub častitljivi starosti šola sledi sodobnim standardom, učilnice so opremljene z interaktivnimi tablami in projektorji, pri delu uporabljamo tablice, v šolskem letu 2017/18 pa nas čaka tudi energetska sanacija šole. Učitelji se redno izobražujemo ter sledimo novim metoda in oblikam poučevanja.

V šolskem letu 2017/18 bo našo šolo obiskovalo 420 učencev v 18 oddelkih. Sledili bodo naši viziji, ki pravi: Na naši šoli se izobražujemo in se trudimo biti drug do drugega, prijazni in spoštljivi, si pomagamo ter se trudimo postati odgovorne, ustvarjalne in vedoželjne osebe, ki bodo s svojimi dejanji in zgledom pripomogle k lepši prihodnosti. Zavedamo se, da sta vzgoja in izobraževanje ključna za trdne temelje prihodnosti.

 

Šola je vključena v različne projekte, kot so: Bontonček, Teden kulturne dediščine, Likovna kolonija na Šmarni gori, Zdrava šola, Varno na kolesu in še mnogi drugi. Skozi projekte se učenci in učitelji srečujemo z izzivi, novostmi, se družimo z učenci drugih šol ter odpiramo šolo staršem in krajanom.

http://www.os-smartno.si/

Sodelujoči na projektu:

Andreja Dolenec
Nataša Jeras
Nataša Roblek
Šilc Urška
Živa Škrinjar