Aplikacija berljivosti besedila

V okviru projekta Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč) smo razvili prvo aplikacijo za oceno težavnosti besedil v slovenskem jeziku. Razvito orodje za analizo berljivosti je prosto dostopno na strežniku Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani na naslovu https://orodja.cjvt.si/berljivost. V nadaljevanju projekta bomo aplikacijo, glede na povratne informacije uporabnikov, še dopolnjevali in prilagajali potrebam in izsledkom novih raziskav.

Pri pripravi aplikacije je sodelovala interdisciplinarna skupina strokovnjakov iz Univerze v Ljubljani (Fakultete za računalništvo in informatiko, Pedagoške fakultete, Center za jezikovne viri in tehnologije), Inštituta Jožef Stefan in Univerze v Mariboru (Pedagoške fakultete). Razvoj aplikacije je vodil prof. dr. Marko Robnik-Šikonja s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.