OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC

OŠ VIDE PREGARC je šola v mestnem okolju.  Šola je dvooddelčna, v njej je približno 400 otrok. Učenci dosegajo vidne uspehe na raznolikih področjih. K temu jim pomagajo učitelji, ki z načinom dela, pripravljenostjo na sodelovanje in gradnjo odnosa gojijo pripadnost in opolnomočijo učence, da pridejo na sam vrh.  Razvijanje kompetenc za življenje in širjenje obzorij, pridobivanje znanja in širine znanja, uporabo znanja, je naša prednostna naloga. Zelo velik poudarek dajemo na sodelovanje med vsemi deležniki.

Razvijamo čustveno inteligenco in ravnamo prosocialno. Socialne veščine so še vedno pomemben deležnik delovanja naših učencev v samostojni, profesionalni in socialni dobi.

Sodelujemo tudi v različnih projektih:

 • Biotska raznovrstnost
 • Tealeaf
 • Vodni agent
 • Prolea
 • Eko šola
 • Formativno spremljanje
 • Izštekani
 • Kulturna šola
 • Pasavček
 • Policist Leon svetuje
 • Rastem s knjigo
 • Shema šolskega sadja
 • Srček Bimbam
 • Varno s soncem
 • Zdrava šola
 • Likovna animacija
 • Ljudski plesi v OŠ
 • Novoletni lampijon
 • Tehniška ustvarjalnost
 • Ustvarjalne delavnice
 • Medsebojna učna pomoč – prostovoljstvo
 • Učim se učiti
 • SPOZNAJMO WILLIAMA SHAKESPEARA
 • Distribuirano vodenje
 • Razvoj kakovosti
 • Matematična in naravoslovna pismenost
 • KAUČ

http://www.osvp.si/

Sodelujoči na projektu:

Katja Arzenšek Konjajeva
Branka Majce
Saša Mezek
Tina Pajnik
Anita Smole