OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA

 

Naziv operacije: Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč)

Termin izvajanja projekta: 1.2.2017-30.6.2022

Naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Prijavitelj (koordinator) v imenu konzorcija: Univerza v Ljubljani

Vodilni partner projekta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Vodja projekta in koordinator konzorcija: izr. prof. dr. Gregor Torkar

Konzorcijski partnerji projekta:

 1. Univerza v Ljubljani
 • Pedagoška fakulteta
 • Filozofska fakulteta
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko
 1. Univerza v Mariboru
 • Pedagoška fakulteta
 1. Univerza na Primorskem Universita del Litorale
 • Pedagoška fakulteta
 1. Inštitut Jožef Stefan
 2. Državni izpitni center (RIC)
 3. Pedagoški inštitut
 4. OŠ Metlika
 5. OŠ Dušana Muniha Most na Soči
 6. OŠ Podgorje pri Slovenj Gradcu
 7. OŠ Šmartno pod Šmarno Goro
 8. Gimnazija Ledina
 9. OŠ Janka Padežnika Maribor
 10. OŠ Vide Pregarc
 11. OŠ Radlje ob Dravi
 12. Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
 13. Gimnazija Ptuj