GIMNAZIJA PTUJ

Ptujska gimnazija je ena najstarejših gimnazij na Slovenskem.

Na Gimnaziji Ptuj s svojo dolgoletno tradicijo omogočamo številne možnosti za pridobivanje najrazličnejših znanj in kompetenc. Po rezultatih na najrazličnejših tekmovanjih, kakor tudi uspešnosti na maturi, sodimo v sam vrh slovenskih gimnazij.  Poleg rednega pouka, pa na naši šoli ponujamo dijakom številne dejavnosti in aktivnosti, s katerimi razvijajo svoja znanja in nadarjenosti, pa tudi kompetence za življenje in delo. Zavedamo se, da je v današnjem negotovem svetu pomembno obvladati številne veščine, znanja in kompetence, ki so ob formalni izobrazbi prav tako pomembne pri iskanju poklicne poti in kasnejšemu opravljanju določenega izbranega in še bolj, željenega dela. Tako ponujamo številne strokovne ekskurzije po Sloveniji in svetu, uspešno smo že, pa tudi trenutno sodelujemo pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih, pri nekaterih smo bili tudi sami v vodilnih vlogah. Izvajamo mnogovrstne narodne in mednarodne izmenjave, sodelujemo na pomembnih srednješolskih mednarodnih konferencah pripravljamo pa tudi številne projekte in dogodke v šoli, pa tudi širši lokalni skupnosti. Ob znanih in dokazanih preteklih uspehih  imamo polno podporo in stalno uspešno sodelovanje z vsemi gospodarskimi, političnimi in ostalimi subjekti v ožjem in širšem okolju. S našimi aktivnostmi razvijamo vse ključne kompetence tako pri dijakih kot tudi pri naših zaposlenih, velikokrat pa tudi pri drugih sodelujočih subjektih. S sodelovanjem v projektu KAUČ bomo lahko že zastavljene projekte še nadgradili in obogatili, ter vnesli pomembne rezultate v našo in širšo vsakdanjo prakso. Zavedamo se, da moramo kot vodilna izobraževalna institucija na ptujskem, ponuditi možnost razvoja in napredka na vseh področjih našega dela in ustvarjanja, saj po razvoju in zaposlenosti še vedno zaostajamo za ostalimi slovenskimi regijami. Sodelovanje v projektu Za Kakovost slovenskih Učbenikov – KaUč nam bo tako omogočilo celostni pregled kakovosti in ustrezne uporabe vseh vrst učbenikov in učnih virov in obogatitev v uvajanju kvalitete v prakso, naše vsakdanje, osnovno poslanstvo.

 

http://www.gimptuj.si/

Sodelujoči na projektu:

Anita Ekert
Alenka Ketiš
Simona Kokol
Renata Merc Furman
Katja Petrič Šnut
Branimir Rokavec
Nuša Slivnjek
Stanislav Šenveter
Boštjan Šeruga
Mateja Šilak