PREDSTAVITEV LOGOTIPA PROJEKTA

Logotip je sestavljen iz dveh dvojic črk. K in U predstavljata odprto in zaprto knjigo. Namigujeta na vizualno kvaliteto knjige / učbenika. Črki a in c pa sta alfa in omega iz grške abecede in predstavljata celovitost in vsebinsko kvaliteto. Omega je obrnjena tako, da se bere kot c (KaUc). Črke se izmenično izmenjujejo in s tem namigujejo na celovitost oblike in vsebine knjige / učbenika. Pika v črki c aludira na zenico in skupaj z negativnim prostorom črke, na oko (monitoring).

Prenos logotipa: logotip_projekta.jpg