Predstavitve

dr. Cankar, B. Japelj Pavešić

Analiza povezanosti zunanjih preizkusov znanja (NPT, matura) s predstavitvijo snovi v učbenikih

dr. D. Zorc Maver

Reprezentacije spola v šolskih učbenikih

dr. Robnik Šikonja, dr. Krek

Predlog metodologije za strojno analizo učnih gradiv

dr. Devetak

Analize učbenikov za kemijo v osnovni in srednji šoli

dr. Kovač

Kaj so učbeniki?

dr. M. Košak Babuder

Tipografija in vsebinske prilagoditve učbenikov za učence s posebnimi potrebami

asist. Špela Hrast

Analize učnih gradiv s pomočjo tehnologije očesnih sledilcev

dr. Darjo Felda

Vertikalna analiza učnih gradiv za matematiko v osnovni in srednjih šolah