Predstavitve

dr. _Gregor Torkar

dr. Gregor Torkar

Dogovor glede kazalnikov kakovosti učbenikov in nadaljnjih korakih

Poročilo o uporabi učnih gradiv v sodelujočih šolah

povzela Irma Mavrič Gavez in dr. Gregor Torkar.

Poročilo o uporabi učnih gradiv v sodelujočih šolah

dr. Cankar, B. Japelj Pavešić

dr. Cankar, B. Japelj Pavešić

Analiza povezanosti zunanjih preizkusov znanja (NPT, matura) s predstavitvijo snovi v učbenikih

dr. D. Zorc Maver

Reprezentacije spola v šolskih učbenikih

dr. Robnik Šikonja, dr. Krek

Predlog metodologije za strojno analizo učnih gradiv

dr. Devetak

Analize učbenikov za kemijo v osnovni in srednji šoli

dr. Kovač

Kaj so učbeniki?

dr. M. Košak Babuder

Tipografija in vsebinske prilagoditve učbenikov za učence s posebnimi potrebami

asist. Špela Hrast

Analize učnih gradiv s pomočjo tehnologije očesnih sledilcev

dr. Darjo Felda

Vertikalna analiza učnih gradiv za matematiko v osnovni in srednjih šolah

Red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

Red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

Raziskava med učitelji in učenci o uporabi in zaznavnih značilnostih učbenikov