UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSK A FAKULTETA

Filozofska fakulteta izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij.

Posebno pozornost posveča krepitvi ved nacionalnega pomena, ki soustvarjajo slovensko identiteto. Goji znanstvenoraziskovalno delo, odpira nova znanstvena področja, razvija interdisciplinarnost in za svoje študente uvaja nove študijske programe. Znanstvena spoznanja vključuje v študijski proces tako, da na tradicijah gradi novo kakovost, bistveno za slovensko samozavedanje in ustvarjalno prisotnost fakultete v mednarodnem prostoru.

Filozofska fakulteta bo prerasla v eno najboljših izobraževalnih in raziskovalnih ustanov v širšem mednarodnem okolju.

Izhajajoč iz svobode znanstvenega raziskovanja bo skrbela za znanstveni razvoj na vseh področjih, za katera usposablja strokovnjake. Študentom bo omogočala, da izkoristijo svoje talente in dosežejo zastavljene cilje v svoji karieri. Dejavno bo sooblikovala okolje enakosti, sožitja in medsebojnega spoštovanja in s tem ne le še naprej dajala učinkovito podporo svojim diplomantom. Prispevala bo tudi k reševanju družbenih vprašanj in k duhovnemu razvoju slovenske, evropske in svetovne skupnosti.

http://www.ff.uni-lj.si/

Sodelujoči na projektu:

prof. dr. Miha Kovač