PEDAGOŠKI INŠTITUT

Pedagoški inštitut je bil ustanovljen leta 1965, leta 1995 pa je pridobil status javnega raziskovalnega zavoda in postal samostojna raziskovalna ustanova. Izvaja temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, mednarodne in nacionalne raziskovalne projekte, evalvacijske študije, ESS projekte ter serije tematskih raziskav. V oviru založbe Pedagoški inštitut izdaja:

–    znanstveno in strokovno literaturo in

–    skupaj s Slovenskim društvom raziskovalcev šolskega polja revijo Šolsko polje.

Poleg tega v okviru Pedagoškega inštituta deluje tudi Digitalna knjižnica (www.pidigitallibrary.si) elektronskih knjig in publikacij s področja humanistike in družboslovja.

Temeljne dejavnosti Pedagoškega inštituta so:

  • izvajanje temeljnih in aplikativnih znanstveno-raziskovalnih projektov;
  • izvajanje evalvacijskih študij procesov in rezultatov vzgoje in izobraževanja ter izobraževalnih politik;
  • izvajanje strokovno-razvojnih nalog, povezanih z zbiranjem in analizo podatkov o učinkovitosti in kakovosti izobraževalnega sistema;
  • povezovanje s sorodnimi domačimi in mednarodnimi ustanovami;
  • izpolnjevanje statusnih, kadrovskih in infrastrukturnih pogojev za vključevanje v stalna omrežja mednarodnega edukacijskega raziskovanja (OECD, IEA študije, Evropska unija, Svet Evrope itd.);
  • usmerjanje raziskovanja na področja, ki so za Slovenijo strateško pomembna;
  • organizacija in izvedba seminarjev, strokovnih srečanj in mednarodnih konferenc;
  • usposabljanje in podiplomsko izobraževanje raziskovalk in raziskovalcev;
  • sodelovanje sodelavk in sodelavcev inštituta v dodiplomskem in podiplomskem pedagoškem

delu.

http://www.pei.si/

Sodelujoči na projektu:

dr. Barbara Japelj Pavešič